Časté otázky

[ ? ] Čo je potrebné pripraviť pre montáž automatizovanej samonosnej brány?
[ ? ] V akej etape výstavby je najvhodnejší čas  montáže zábradlia?
[ ? ] Ponúkate v rámci dodávky a montáže aj stavebnú prípravu?
[ ? ] Aká je u vás dodacia lehota?
[ ? ] Aké jamy je potrebné pripraviť pre osadenie bránových stĺpov?
[ ? ] Teleskopické brány dodávate aj manuálne ovládané bez automatizácie?
[ ? ] Čo je potrebné pripraviť pre samostatne stojaci prístrešok s krytinou Lexan pre dve autá?


[ ! ] Ak ste tu nenašli odpoveď na vašu otázku, tak nám pošlite e-mailom /vlcek@artkov.sk, alebo prostredníctvom formulára v pravej časti stránky.
Položenou otázkou sa budeme zaoberať a pokiaľ otázka nie je v rozpore s pravidlami poskytovania dôverných obchodných a výrobno-technologických informácii, tak na uvedenú e-mailovú adresu bude doručená odpoveď.


 

artkov_samonosnabrana
[ ? ] Čo je potrebné pripraviť pre montáž automatizovanej samonosnej brány?

Stavebná príprava pre montáž samonosnej brány spočíva hlavne v príprave výkopu pre zabetónovanie základu potrebného pre montáž vozíkov a v prípade automatizácie je potrebné priviesť k miestu osadenia pohonnej jednotky zdroj el. energie 230V. Konkrétne parametre prípravy sa nedajú zovšeobecniť a sú riešené individuálne. V každom prípade doporučujeme v dostatočnom predstihu konzultovať tieto otázky s dodávateľom samonosnej brány. Ako priamu súčasť výrobnej prípravy samonosnej brány firma ARTkov yhotovuje výrobnú dokumentáciu brány a samozrejme aj konkrétnej požadovanej stavebnej prípavy.

[ ? ] V akej etape výstavby je najvhodnejší čas  montáže zábradlia?

Najvhodnejší čas je po dokončení hrubej stavby, ešte pred dokončovacími prácami (omietky, dlažby). Každé zábradlie kladie zvýšené nároky na bezpečné kotvenie. Dnes sú prakticky všetky stavby zateplované mäkkými izolačnými materiálmi, ktoré obmedzujú bezpečnú a spoľahlivú montáž zábradlia bez poškodenia fasády alebo dlažby, pokiaľ sú tieto v čase montáže už zrealizované.

[ ? ] Ponúkate v rámci dodávky a montáže aj stavebnú prípravu?

Firma ARTkov je zameraná na kovovýrobu. Stavebná činnosť nie je predmetom poskytovaných služieb. Potrebnú stavebnú prípravu je možné zabezpečiť realizátorom stavby alebo svojpomocne. Vo výnimočných prípadoch zabezpečujeme stavebnú prípravu v rámci sprostredkovateľskej činnosti.

[ ? ] Aká je u vás dodacia lehota?

Dodacia lehota sa nedá určiť všeobecne. Záleží na rozsahu zákazky, na závislosti od prípadných dodávok externých služieb, ale tiež od obdobia vzhľadom ku charakteru našej výroby. V zimnom období sú dodacie lehoty kratšie, v letnom a hlavne jesennom sú dlhšie. Za štandard sa dá považovať dodacia lehota 4-6 týždňov, ale sú situácie, kedy sa nevieme vyhnúť ani dodacej lehote dosahujúcej až 12 týždňov. Pri presiahnutí 12 týždňov prechodne zastavujeme príjem objednávok.

[ ? ] Aké jamy je potrebné pripraviť pre osadenie bránových stĺpov?

Do istej miery je táto otázka individuálna a závislá od konštrukcie a hmotnosti brány, ale pre štandardnú bránu ( šírka do 4000mm, výška do 1800mm s hmotnosťou do 250kg) musí byť jama vyhĺbená do nezamŕzajúcej hĺbky, teda min. 600mm – 750mm a jej priemer by nemal byť v žiadnom prípade menší ako 300mm, aby bol stĺp osadený v dostatočnom množstve betónu, čo sa týka objemu ale aj hmotnosti.

[ ? ] Aký je rozdiel medzi galvanickým a žiarovým zinkovaním a aké sú výhody a nevýhody?

Galvanické zinkovanie je aplikované elektroliticky (za studena) a je vhodné predovšetkým v prípadoch, kedy je tento zinkovaný povrch následne prekrytý finálnou povrchovou úpravou lakovaním alebo práškovaním.

Žiarové zinkovanie je aplikované ponorom do roztaveného zinku (za tepla), čím je zaručená hrubšia vrstva. Výrobky upravené žiarovým zinkom môžu byť inštalované v exteriéri aj bez ďalšej povrchovej úpravy.

Hlavnou výhodou zinkovania všeobecne je veľmi účinná antikorózna ochrana povrchu železných kovov. Pri galvanickom zinkovaní hrozí za určitých okolností trvalá prítomnosť zbytkových kyselín (predovšetkým v dutinách). Pri žiarovom zinkovaní hrozí vplyvom pomerne vysokej teploty počas ponoru tvarová deformácia výrobkov a povrchové vady (stekance)

[ ? ] Teleskopické brány dodávate aj manuálne ovládané bez automatizácie?

Teoreticky ano, prakticky nie. Teleskopická brána sice funguje aj bez automatizácie (ručne), ale v praxi to nemá význam, len to zbytočne navýši realizačné náklady. Pre ručnú manipuláciu sú určené sekčné (delené) posuvné brány, ktoré ale nie sú vzájomne prepojené teleskopickým mechanizmom.

[ ? ] Čo je potrebné pripraviť pre samostatne stojaci prístrešok s krytinou Lexan pre dve autá?

Všetky ľahké oceľové konštrukcie s plochou zastrešenia presahujúcou 12m2 vyrábame len podľa výrobnej dokumentácie schválenej statikom. Až podľa konkrétnych podmienok stanovených statikom je možná realizácia prípravných a realizačných prác. Spracovanie statického posudku si zabezpečuje zákazník, alebo jeho spracovanie na základe osobitnej objednávky sprostredkuje firma ARTkov.