Oceľové konštrukcie

Ponúkame výrobu a montáž širokého sortimentu ľahkých oceľových konštrukcií:

  • prístrešky
  • markízy
  • pergoly
  • altány
  • stojany
  • iné na základe dohody

Najžiadanejšou krytinou je Lexan, ale môže byť použitá aj iná krytina.

Menšie oceľové konštrukcie vyrábame na základe dohody, väčšie konštrukcie, pokiaľ to ich konštrukčný charakter vyžaduje, vyrábame na základe schváleného statického posudku výrobnej dokumentácie.