Ploty a brány

artkov_kovanyplot

Ploty a brány vyrábame vo všetkých konštrukčných a dizajnových variantoch v kovanom alebo zámočníckom prevedení. Ponúkame dlhoročné skúsenosti pri výbere najvhodnejšieho technického riešenia predovšetkým bránových systémov. V plnom rozsahu akceptujeme dizajnové požiadavky zákazníka a v prípade potreby ich po dohode upravíme tak, aby spĺňali technické a bezpečnostné parametre.

Ponúkame nasledovné riešenia:

Klasické kované prevedenie charakteristické predovšetkým vertikálnymi tyčami plného štvorcového prierezu spájané horizontálnymi dvojitými lištami plného plochého prierezu spájané nitovaním (klasická technológia) alebo zváraním (lacnejšia alternatíva). Tyče sú zvyčajne ukončené dekoratívnymi hrotmi alebo inými vhodnými prvkami. Dizajn môže dotvárať horný modul (rovný, oblúkový alebo vlnový), ako aj rôznych dekoratívnych komponentov z našej širokej ponuky.

Kované ploty

Moderné zvárané prevedenie sa vyznačuje jednoduchšími tvarmi, zváranými spojmi s použitím materiálov, medzi ktoré partia predovšetkým J-profily alebo rúrky. Dnes je veľmi žiadanou výplňou ťahokov alebo dierované plechy v rôznych dizajnových prevedeniach.

Zvárané ploty

Neoddeliteľnou súčasťou každého oplotenia je aj bránka pre peších a minimálne jedna prejazdová brána. Dizajnovo sú zvyčajne zosúladené s oplotením. Rozhodujúcim faktorom každej prejazdovej brány je výber optimálneho bránového systému, ktorý by mal spĺňať v maximálnej možnej miere technické požiadavky zákazníka. Ponúkame všetky bežné, ale aj niektoré špeciálne bránové systémy:

Odporúčané ďalšie stránky:

Pre zadanie dopytu a následné spracovanie cenovej ponuky nie sú potrebné úplne presné rozmerové informácie. Dostatočnými sú orientačné rozmery stavebných otvorov a popis realizovanej stavebnej prípravy.

Stavebná príprava a vlastné zameranie oplotenia.

A – Úplná stavebná príprava

A - Úplná stavebná príprava

B – Stavebná príprava bez deliacich plotových pilierov

B - Stavebná príprava bez deliacich plotových pilierov

C – Stavebná príprava bez pilierov

C - Stavebná príprava bez pilierov

D – Základná stavebná príprava

D - Základná stavebná príprava