Bránové systémy

Pri realizácii oplotenia, ktorého zvyčajnou súčasťou je aj bránka pre peších a prejazdová brána. Plotové polia a bránky pre peších sú v zásade jednoznačne dané koštrukčné prvky. Zvýšená pozornosť je venovaná hlavne konštrukčnému riešeniu prejazdových brán, aby spĺňali všetky požiadavky a nároky.

Ponúkame nasledovné bránové systémy: