Krídlové brány

brana_kridlova

Krídlové brány sú najrozšírenejším bránovým systémom známym z minulosti bez žiadnych zvláštnych nárokov na stavebnú pripravenosť. Ponúkame jednokrídlové a dvojkrídlové brány v symetrickom alebo asymetrickom prevedení.

Krídlový systém je najvhodnejším riešením vstupnej bránky pre peších. Ako vjazdová brána zvyčajne v dvojkrídlovom prevedení si tiež nachádza široké uplatnenie, aj keď je potrebné spomenúť, že v dnešnej dobe už naši zákazníci viac preferujú posuvné bránové systémy.

kridlovy system

Pri väčších prejazdových šírkach ponúkame aj možnosť, ktorá v prípade potreby ušetrí až 50% manipulačného priestoru v smere otvárania:

Zlamovacie krídlové brány.

Zlamovací systém je vhodný predovšetkým pri automatizovanom ovládaní. Základné konštrukčné riešenie sa odlišuje od klasickej krídlovej brány tým, že každé krídlo je delené na dve časti vzájomne spojené závesmi a prídavný mechanizmus zabezpečuje počas otvárania každého krídla zároveň jeho zlamovanie, čím je docielená v polohe [OTVORENÁ] polovičná dĺžka každého krídla, čo v prípade potreby znamená výraznú úsporu potrebného manipulačného priestoru v porovnaní s klasickou krídlovou bránou.

V ľavej časti je schematické vyobrazenie klasickej dvojkrídlovej brány a v pravej časti je vyobrazenie zlamovacej dvojkrídlovej brány:

Schéma zlamovacej dvojkrídlovej brány

Firma ARTkov dodáva všetky krídlové brány s kvalitnými nastaviteľnými závesmi od renomovaných výrobcov CAIS a Rolling Center