Protibežné posuvné brány

Všetky posuvné bránové systémy ponúkame v prípade potreby aj v protibežnom prevedení. Protibežné brány sú vhodným riešením vtedy, keď je priestor pre odsunutie brány na oboch stranách, ale je nedostatočný pre odsunutie klasickej alebo samonosnej brány a nie je možné realizovať ani teleskopickú bránu.

Druhým dôvodom môže byť situácia, kedy je potrebná posuvná brána, ale priestor pre jej odsunutie mimo prejazdovej šírky nie je žiadny. V tomto prípade je ale potrebná dostatočná prejazdová šírka umožňujúca stiedavé použitie ľavej alebo pravej strany prejazdu. Táto alternatíva si nachádza uplatnenie predovšetkým na vjazd pred dvojgaráž.

protibezny system