Mreže

mreze

Vyrábame a dodávame mreže pre všestranné využitie v exteriéri alebo v interiéri:

  • okenné (rovné, modulované)
  • mreže na presklenie dverí
  • predeľovacie mreže
  • prechodové uzamykateľné mreže
  • ochranné balkónové mreže

Použité materiály, konštrukčné riešenia a spôsoby ukotvenia sú navrhované tak, aby spĺňali úroveň ochrany požadovanú zákazníkom.