Kalkulácia a zameranie

Kalkulácia (cenová ponuka) je spracovaná na základe doručeného dopytu. Pokiaľ dopyt obsahuje všetky potrebné informácie, zákazník môže považovať predloženú cenovú ponuku za záväzné stanovisko firmy ARTkov a pokiaľ je cenová ponuka prijatá, tak na jej základe môže byť vystavená objednávka. K spracovaniu cenovej ponuky nie je zvyčajne potrebná obhliadka, dostatočné sú orientačné rozmerové údaje poskytnuté zadávateľom dopytu.

Obhliadka a predvýrobné (presné) zameranie je súčasťou technicko-výrobnej prípravy. Tu je potrebná na mieste obhliadky priama prítomnosť objednávateľa alebo ním poverenej osoby, Sú situácie, kedy nie je možné v čase obhliadky korektne zamerať všetky rozmerové údaje. V takom prípade tieto údaje záväzne doplní objednávateľ a tieto rozmerové údaje sú vo výrobnej dokumentácii uvedené v zátvorkách (plnú zodpovednosť za ich správnosť preberá objednávateľ).

Pokiaľ sa jedná o zameranie plotov, brán, zábradlí, mreží … vyznačené rozmerové údaje vo výrobnej dokumentácii sú uvádzané v milimetroch a vždy sa vzťahujú k rozmerom stavebných otvorov a nie k rozmerom výrobkov. Technologické prídavky a odpočty sú aplikované zhotoviteľom podľa bežných štandardov.

Spracovanie cenovej ponuky a obhliadka spojená so zameraním je našim zákazníkom poskytovaná zdarma.

Pokiaľ je s akýchkoľvek dôvodov vyžiadaná obhliadka spojená so servisným výjazdom pred prijatím záväznej objednávky, servisný výjazd je spoplatnený. O výške poplatku je zákazník informovaný vopred. Uhradený poplatok je odpočítateľnou položkou z budúcej objednávky.