Poradenstvo

Našim zákazníkom poskytujeme všeobecné, ale aj rozsiahle odborné poradenstvo v súvislosti s ponúkanými produktami a službami.
Konkrétne odborné poradenstvo týkajúce sa produktov a služieb, stavebnej prípravy ako aj iných súvisiacich oblastí poskytujeme našim zákazníkom zdarma po prijatí záväznej objednávky ako priamu súčasť výrobnej prípravy.

Odpovede na často kladené otázky nájdete v sekcii ČASTÉ OTÁZKY >>>

Štandardný realizačný postup zákazky.

  • Po prijatí dopytu je spracovaná cenová kalkulácia, ktorá je predložená zákazníkovi na posúdenie.
  • Po kladnom stanovisku je vykonaná obhliadka, presné zameranie a je tiež po osobnej konzultácii spracovaný konkrétny grafický návrh, pokiaľ to charakter zákazky vyžaduje.
  • Následne je prijatá záväzná objednávka a spracovaná výrobná dokumentácia, pokiaľ nie je dokumentácia dodaná objednávateľom.
  • Na základe prijatej objednávky a potvrdenej výrobnej dokumentácie je predmet objednávky vyrobený a sú zabezpečené alebo sprostredkované všetky objednané služby: povrchová úprava, dodávka, montáž

Samozrejmosťou je poskytovanie odborného poradenstva, a tiež záručného a pozáručného servisu.