Servisné služby

servis

Dodávka a montáž

V rámci komplexných služieb ponúkame v prípade potreby dodávku a montáž našich výrobkov na mieste určenia, čo je samozrejmosťou predovšetkým pre ploty, brány, zábradlia, mreže … ale aj niektoré iné produkty.

Ak sú potrebné zemné práce, betonáž, prípadne iná stavebná príprava, túto zabezpečuje zákazník prostredníctvom dodávateľa stavieb alebo svojpomocne, v dostatočnom predstihu pred realizáciou montážnych prác.

Ostatné servisné služby

Tieto služby nie sú viazané na naše produkty:

  • Zváranie železných kovov el. oblúkom – u zákazníka
  • Zváranie CO2 – v dielenských priestoroch
  • Vŕtanie a sekanie – murivo, betón, kameň
  • Rezanie a brúsenie – kovy, betón, kameň
  • Kotvenie do muriva a betónu – mechanické, chemické
  • Iné servisné služby na základe dohody

Uvedené služby poskytujeme predovšetkým obyvateľom Trnavy a blízkeho okolia. Služby sú poskytované na základe dohody.