Grafická a výrobná dokumentácia

Predovšetkým výrobky ako ploty, brány, zábradlia … kladú na zákazníka náročnú úlohu správnej voľby. Je potrebné dbať na dizajnový súlad s architektúrou a prostredím, v ktorom sú tieto výrobky inštalované, ale zároveň je potrebné mať na pamäti určitú nadčasovosť, lebo sa jedná o súčasť prostredia s dlhou dobou funkčného užívania.
Nie vždy k tomu postačuje referenčná fotografia alebo náčrtok. Našim zákazníkom ponúkame pomoc formou grafického návrhu. Táto forma služby výrazne prispieva k výberu optimálneho riešenia. Aj keď grafický návrh nie je v rozsahu celého objemu výrobkov, tak vždy obsahuje podstatné dizajnové fragmenty.

Komplexným riešením zákazky sa zaoberá výrobná dokumentácia. Pokiaľ nie je výrobná dokumentácia dodaná k objednávke zákazníkom, tak je na základe dohody spracovaná firmou ARTkov. To sa týka predovšetkým technologicky náročnejších výrobkov, alebo rozsiahlejších projektov.

Dôležitosť kvalitnej technickej prípravy tkvie tiež v tom, že je často nápomocná v súbehu výroby a stavebnej prípravy, lebo ako je zrejmé s priložených ukážok, výrobná dokumentácia neobsahuje len všetky dôležité rozmery a pozície výrobkov, ale tiež stavebných prvkov.
A najdôležitejší je fakt, že dobre spracovaná výrobná dokumentácia schválená zákazníkom zamedzí problémom a zbytočným nedorozumeniam pri odovzdávaní a preberaní zákazky … ako sa ľudovo hovorí “ výkres nepustí „.

Výrobná dokumentácia je dodaná zákazníkovi v krátkom čase po prijatí platnej objednávky bezplatne.

Vo všetkých ostatných prípadoch, kedy je zo strany zákazníka požadované dodanie dokumentácie pred prijatím platnej objednávky, je dodanie dokumentácie podmienené úhradou poplatku za spracovanie dokumentácie vo výške 10% z predpokladanej základnej ceny produktov. Poplatok je odpočítateľnou položkou z budúcej objednávky.