Teleskopické brány

Teleskopický bránový systém právom patrí do kategórie progresívnych riešení pri nedostatku miesta pre odsunutie klasickej posuvnej brány.

Teleskopická posuvná brána sa skladá z dvoch (vo výnimočných prípadoch i viac) dielov vzájomne prepojených dômyselným mechanizmom zabezpečujúcim ich posuv tak, aby sa v polohe [OTVORENÁ] dostali oba diely do zákrytu, čím sa brána ako celok výrazne skráti, čo v praxi znamená:
Teleskopická posuvná brána pre uzatvorenie prejazdovej šírky (A) 3000mm s manipulačným prídavkom pre automatizáciu (B) 500mm sa po úplnom otvorení odsunie do priestoru zábrania (C) 2000mm. Klasická posuvná brána by potrebovala dĺžku zábrania (C) min. 3500mm.

teleskopicky system

Firma ARTkov ponúka výrobu, dodávku a montáž nasledovných konštrukčných riešení teleskopických brán:

  • Dvojdielna teleskopická brána automatizovaná s koľajničkovým pojazdom
  • Trojdielna teleskopická brána automatizovaná s koľajničkovým pojazdom
  • Dvojdielna teleskopická brána automatizovaná samonosná

Výroba, ale aj stavebná príprava pre umiestnenie teleskopickej brány je individuálna, preto doporučujeme, aby nás zákazníci kontaktovali ešte pred zahájením stavebnej prípravy.


Pre zadanie dopytu je potrebné uviesť nasledovné základné parametre:

  1. celková manipulačná dĺžka brány(L), alebo prejazdová šírka brány (A) a využiteľný priestor pre jej odsunutie (C)
  2. požadovaný pojazdový systém – koľajničkový alebo samonosný