ARTkov_kridlove_dvojkridlove_branyKRÍDLOVÉ brány patria do kategórie tradičných bránových systémov. Za ich najvýznamnejšiu výhodu je považovaná ľahká, jednoduchá a bezpečná manuálna manipulácia. Pre tieto vlastnosti je aj dnes najpoužívanejším systémom jednokrídlových bránok pre peších.

Klasické jednokrídlové a dvojkrídlové brány ponúkame do max. šírky 1 krídla 4500mm pri stav. výške V max. 1500mm, alebo do max. šírky 1 krídla 2000mm pri stav. výške V max. 1800mm. Odporúčaná optimálna čistá šírka stav. otvoru A jednokrídlovej bránky pre peších je 1100mm.