ARTkov_skladacia_zalamovacia_brana_mechanizmusKrídlové SKLADACIE (zalamovacie) brány ponúkame v jednokrídlovom a dvojkrídlovom prevedení do max. dĺžky jedného krídla 3000mm s výškou stavebného otvoru Vmax. 1800mm.

Každé krídlo je zložené z dvoch častí spojených závesmi (pántami) a prepojených zalamovacím mechanizmom. Prvá časť je ovládaná priamo pohonom a druhá časť skladacím mechanizmom zabezpečujúcim počas otvárania synchronizované zalamovanie, čo v konečnom dôsledku v polohe [OTVORENÁ] skráti každé krídlo cca o 50%.