ARTkov_posuvne_rotibezne_branyPROTIBEŽNÝ Bránový Systém je zložený z dvoch posuvných brán a výnimočnosť v kategórii špeciálnych bránových systémoch spočíva v tom, že nepotrebuje žiadny bočný priestor pre odsunutie brán. Celková manipulačná dĺžka (CMD) protibežných posuvných brán sa nachádza v prejazdovej šírke (A).

Odporúčaná celková prejazdová šírka pre Posuvné PROTIBEŽNÉ Brány s koľajničkovým pojazdom je 6500mm, čím je možné dosiahnuť jednotlivé prejazdové šírky A1-3000mm, A2-3000mm, čo zaručuje komfortný vjazd/výjazd vozidiel. Bránový systém je v ponke do max. výšky 1800mm.