POSKYTUJEME komplexný súbor služieb cielených predovšetkým ako podporný program pre hlavnú výrobnú činnosť. Časť služieb zabezpečujeme formou sprostredkovania našimi partnermi s cieľom vysokej úrovne a kvality k maximálnej spokojnosti zákazníka. 


CENOVÁ ponuka

Na základe doručeného DOPYTU je spracovaná a v písomnej forme odoslaná orientačná CENOVÁ PONUKA štandardne do 3 pracovných dní. V prípade špecifických požiadaviek vyžadujúcich súčinnosť subdodávateľov pri tvorbe cenovej ponuky môže dodanie cenovej ponuky trvať dlhšie. Cenová ponuka je spracovaná ZDARMA.


PORADENSTVO

Všeobecné poradenstvo v súvislosti so záujmom o realizáciu plotov, brán a bránových systémov je poskytované telefonicky-tel. č.: 0905 489 147 v prac. dňoch od 8,00 do 16,00 hod. Po dohode je možná predbežná obhliadka a konzultácia v mieste realizácie. Po prijatí objednávky poskytujeme zákazníkom súbor služieb TECHNICKEJ podpory.  


POVRCHOVÁ úprava

Všetky PRODUKTY sú štandardne fosfátované alebo tryskané/pieskované a následne povrchovo upravené dvojvrstvovou práškovou farbou 2x vypaľovanou v peci, čo je garanciou dostatočnej povrchovej antikoróznej ochrany v exteriéri. Na žiadosť zákazníka (za príplatok) je možná predpríprava na povrchovú úpravu pozinkovaním.


DODÁVKA a MONTÁŽ

Samozrejmosťou je dodávka výrobkov do miesta určenia a následná montáž, ak to charakter výrobkov vyžaduje a je predmetom objednávky.
Stavebnú prípravu, predovšetkým betonáž pojazdových dráh, pätiek …,  je potrebné realizovať v dostatočnom predstihu pred montážou.


Bránová AUTOMATIZÁCIA

Dodávku a montáž bránovej automatizácie pre našich zákazníkov zabezpečujeme prostredníctvom partera BALUpohony s.r.o. Trnava.
Ak je bránová automatizácia predmetom dopytu, cenová ponuka nášho partnera na dodávku a montáž vhodnej bránovej automatizácie je predložená osobitne.


SERVIS

Na produkty je poskytovaný ZÁRUČNÝ a POZÁRUČNÝ servis.
Servisné služby objednávajte písomne e-mailom alebo servisným formulárom ».
Závažné technické poruchy plotov a brán hláste na tel.č.: 0905 489 147 (Ľuboš Vlček) a poruchy bránovej automatizácie na tel.č.: 0903 203 939 (Ľuboš Baláž)